Pobyty sanatoryjne NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi zdrowotne w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego. Leczenie uzdrowiskowe z wykorzystaniem naturalnych bogactw wspomaga leczenie przewlekłych chorób, rehabilitację i profilaktykę. Z leczenia uzdrowiskowego może skorzystać każdy ubezpieczony, który otrzyma skierowanie  od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wystawione  skierowanie dostarczane jest do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie lekarz specjalista dokonuje jego weryfikacji. Pozytywnie zaopiniowane skierowanie uprawnia do skorzystania z refundowanego leczenia uzdrowiskowego w miejscu wskazanym przez lekarza specjalistę zatrudnionego w wojewódzkim oddziale Funduszu.

Ubezpieczony korzysta z leczenia uzdrowiskowego w ramach urlopu wypoczynkowego i pokrywa następujące koszty:

 • Koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
 • Częściowej odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium
 • Opłatę uzdrowiskową
 • Opcjonalnie – telewizja itp

Wysokość częściowej  odpłatności za pobyt w Sanatorium Uzdrowiskowym Zgoda uzależniona jest od sezonu rozliczeniowego w którym ubezpieczony przebywa na leczeniu oraz od standardu pokoju w którym został zakwaterowany. Ustaloną kwotę częściowej odpłatności należy pokryć po przyjeździe do sanatorium.

Cennik 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na skierowaniu na leczenie sanatoryjne z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opłaty dodatkowe:

 • Telewizor: 30zł za pokój 1os, 60zł za pokój 2os, 90zł z apokój 3os
 • Wypożyczenie leżaka: 2zł/osoba/doba
 • Wypożyczenie kijów NW: 1zł/osoba/dzień
 • Ręczniki i pościel wymieniane są jednorazowo w połowie turnusu. Dodatkowa wymiana ręczików i pościeli wiąże się z opłatą 20zł/osoba
 • Wydłużenie doby hotelowej w dniu przyjazdu (maksymalnie od godz. 7:00): 20zł/osoba
 • Wydłużenie doby hotelowej w dniu wyjazdu (max do godz. 17:00): 20zł/osoba
 • Opłata uzdrowiskowa: 4,40zł/osoba/dzień, płatna wyłącznie gotówką w Recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego Zgoda

Profile lecznicze Sanatorium Uzdrowiskowego Zgoda:

 • Choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • Cukrzyca (diabetologia)

Wyjeżdżając do sanatorium należy zabrać:

 • Potwierdzone przez oddział wojewódzki funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • Dowód tożsamości
 • Posiadaną dokumentację medyczną (aktualne wyniki badań)
 • Stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
 • Strój odpowiedni do zabiegów leczniczych i gimnastyki (strój kąpielowy, szlafrok, dres, klapki, skarpety)

Ważne informacje:

 • Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pokoje są przydzielane przez Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda. Prosimy o zapoznanie się z treścią skierowania, w tym z tabelą dotyczącą rodzajów pokoi, w których mogą zostać Państwo zakwaterowani przez sanatorium
 • Leczenie uzdrowiskowe trwa 21 osobodni, rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu zaś kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu
 • Spóźnienia na pobyt sanatoryjny bądź rezygnację z leczenia należy zgłaszać telefonicznie
 • Istnieje możliwość zakupu dodatkowych zabiegów leczniczych, zgodnych z zaleceniami lekarza
 • Przedłużenie pobytu jest możliwe pod warunkiem dostępności miejsc noclegowych. Koszt dodatkowych noclegów naliczany według aktualnego cennika noclegów